Som traditionen bjuder firades de medlemmar som fyllt 80 eller 90 år under året med kaffe, tårta och blommor den 11 oktober. De jubilarer som var med på festen är: 

  Elisabeth Skogås    

  Gun Lagerquist

  May-Gret Brevenius

  Margareta Gustafsson                                                                     

Medlemmar från gillet som deltog i firandet 2018