Styrelsen och övriga förtroendevalda

Styrelsen:

Ordförande:          Ingrid Lilja

Kassör                   Ingrid Edström

Sekreterare           Birgitta Nordling Lind

Övriga ledamöter   Kerstin Löwenhielm Östmar

                             Gun Sundin

Suppleanter           Margareta Eriksson

                             Marianne Åman Westermark

 

Marknadskommittén:

Anna Helleday - sammankallande

Ulla Fernberg

Anita Holm

Eva Larsson

Anita Mickelsson

Birgitta Nordling Lind

Gertrud Wiklöf

Marianne Åman Westermark

 

Studie- och resekommittén:

Margareta Andersson

  

Trädgårdskommittén:

Barbro Edlund

Marit Silins

Anna-Stina Ståhle

 

Vävkommittén:

Ulla Hoffman - sammankallande

Madeleine Holmström

Ingrid Lund

Kerstin Löwenhielm Östmar

Gudrun Sundberg

 

 

Vuxentombolan:

Margareta Eriksson 

Anette Sjögemark

 

Barntombolan:

Karin Homgren

Birgit Sörensen-Edén

 

Öppet Hus:

Ulla Fernberg

Anita Holm

Birgitta Löfgren

Anna-Stina Ståhle

Maij Svenerdal

 

Skoldagarna:

Margareta Hellström