Styrelsen och övriga förtroendevalda

Styrelsen:

Ordförande:          Sounnie Bäcklund

Kassör                   Ingrid Lilja

Sekreterare           Birgitta Nordling Lind

Övriga ledamöter   Birgitta Löfgren

                             Ingrid Lund

Suppleanter           Margareta Eriksson

                             Ingrid Edström

 

Marknadskommittén:

Anna Helleday 

Ulla Fernberg

Anita Holm

Eva Larsson

Ingrid Lilja

Anita Mickelsson

Birgitta Nordling Lind

Gertrud Wiklöf

Marianne Åman Westermark

 

Studie- och resekommittén:

Margareta Andersson

Katarina Wicksell

  

Trädgårdskommittén:

Barbro Edlund

Eva Bennhult

Kristina Hansson

Birgitta Löfgren

 

Vävkommittén:

Ulla Hoffman

Eva Bennhult

Madeleine Holmström

Ingrid Lund

Birgitta Löfgren

Kerstin Löwenhielm Östmar

  

Skoldagarna:

Margareta Hellström

Karin Holmgren