BLI MEDLEM

Bli medlem

Vill du bli medlem sätt in 150 kr på bankgiro 828-1156 och ange namn och e-postadress, eller kontakta oss på gillet@slojdgillet.se.

IMG_20210827_154945

Kom in i stugan!