Sollentuna slöjdgille

Sollentuna Slöjdgille

Välkomna till Hersby Hembygdsgård där vi har gemensam Julmarknad

Välkommen!

       Sollentuna Slöjdgille          Sollentunavägen 129

gillet@slojdgillet.se

www.slojdgillet.se