FÖRENINGEN

FÖRENINGEN

Sollentuna slöjdgille är en förening som värnar den traditionella mjuka slöjden sedan 1972. Föreningen driver vävstuga vid Västra Hersby, Sollentunavägen 129. Där har man möjlighet att träffas, väva och handarbeta under trevliga former. Vi har också en liten trädgård runt huset, gör utflykter och studiebesök, ordnar minikurser och deltar i marknader.

Vävstugan på är öppen måndagar kl 18-21 och torsdagar 13-16 och för vävning enligt önskemål. Vi har stängt under sommaren och julen.

Vi deltar i marknader på Hersby hembygdsgård tillsammans med Sollentuna hembygdsförening och Sollentuna folkdansgille.

Västra Hersby
Mangårdsbyggnad från slutet av Hersby gårds tid som lantbruk. Huset har karaktär av parstuga men består av två sammanbyggda mindre hus, varav det ena flyttades dit från gården Lillhersby i slutet av 1800-talet.

Styrelse 2023/2024
Ingrid Edtröm ordförande,  Ingrid Lilja kassör, Birgitta Nordling Lind sekreterare, Birgitta Löfgren ledamot, Ingrid Lund ledamot, Eva Bennhult suppl, Margareta Eriksson suppl.