Sollentuna slöjdgille

Sollentuna Slöjdgille

”När händer arbetar får själen ro”

Välkommen!

       Sollentuna Slöjdgille          Sollentunavägen 129

gillet@slojdgillet.se

www.slojdgillet.se